dilluns, 16 de novembre del 2015

Marcabrú: Dirai vos sens dubtansa
Hi ha qui diu que Marcabrú era un misogin recalcitrant; no ho crec pas. O potser sí, no ho sé. A veure si en treieu l'entrellat.

Dirai vos sens duptansa
d’aquest vers la comensansa;
li mot fan de ver semblança;
-Escoutatz!-
qui ves Proeza balansa
semblança fai de malvatz.

Us diré sense dubtança
aquests versos a bastança;
els mots fan del ver semblança.
-Escolteu!-
Qui vers Veritat balança,
semblança fa de garneu!

Jovens faill e fraing e brisa,
et Amors es d’aital guisa
de totz cessals a ces prisa,
-Escoutatz!-
chascus en pren sa devisa,
ja pois no·n sera cuitatz.

Mai la joventut no bisa,
i I’Amor és de tal guisa
que el seu cens no l’improvisa;
-Escolteu!-
quan us lliuri la divisa
ja no caldrà que cuiteu!

Amors vai com la belluja
que coa·l fuec en la suja,
art lo fust e la festuja,
-Escoutatz!-
e non sap vas qual part fuja
cel qui del fuec es gastatz.

L’Amor fa com la guspira,
sembla morta però respira
fins que pren foc a la pira;
-Escolteu!-
no us sabrà prou bé la fira
quan en el foc cremareu.

Dirai vos d’Amor com signa:
de sai guarda, de lai guigna,
sai baiza, de lai rechigna,
-Escoutatz!-
plus sera drecha que ligna
quand ieu serai sos privatz.

Us diré d’Amor l’entranya:
aquí besa, allà enganya,
tant ronseja com s’afanya.
-Escolteu!-
Irà més dret que una canya
quan amb ell em trobareu!

Amors soli’esser drecha,
mas er’es torta e brecha
et a coillida tal decha
-Escoutatz!-
lai on non pot mordre, lecha
plus aspramens no fai chatz.

Amor no tenia gepa
i ara és torta i a més queca,
i endemés és tota nyepa.
-Escolteu!-
Que si no mossega, llepa
com faria un marrameu!

Greu sera mais Amors vera
pos del mel triet la cera
anz sap si pelar la pera;
-Escoutatz!-
doussa·us er com chans de lera
si sol la coa·l troncatz.

No hi haurà més Amor vera,
vol la mel sense la cera,
i quan no es pela la pera.
-Escolteu!-
Cantarà la cadernera
quan la cua li talleu!

 Ab diables pren barata
qui fals’Amor acoata,
no·il cal c’autra verga·l bata;
-Escoutatz!-
plus non sent que cel qui·s grata
tro que s’es vius escorjatz.

Amb diables pren barata
el qui fals amor acata;
no cal que altra verga el bati.
-Escolteu!-
Si us escorxen en un pati
poc més us en sentireu!

Amors es mout de mal avi:
mil homes a mortz ses glavi,
Dieus no fetz tant fort gramavi,
-Escoutatz!-
Que tot nesci del plus savi
non fasa, si·l ten al latz.

Amor va tenir mals avis;
n’ha mort molts sense cap glavi.
Déu no ha fet tan gran gramavi
-Escolteu!-
que faci neci el més savi
quan l’atrapa en el seu freu.

Amors a uzatge d’ega
que tot jorn vol c’om la sega,
e ditz que no·l dara trega
-Escoutatz!-
mas que puej de leg’en lega,
sia dejús o disnatz.

Amor d’euga té l’usatge,
tant sí com no sou l’ostatge,
us vol dalt del carruatge,
-Escolteu!-
són mil llegues de viatge,
no hi fa res que rondineu.

 Cujatz vos qu’ieu non conosca
d’Amor s’es orba o losca?
Sos digz aplan’et entosca,
-Escoutatz!-
plus suau poing qu’una mosca
mas plus greu n’es hom sanatz.

Creieu no sé la resposta
de si Amor és orba o llosca?
Els seus dits aplana i rosca.
-Escolteu!-
Pica més suau que una mosca
però mai més no guarireu.

Qui per sen de femna reigna
dreitz es que mals li·n aveigna,
si cum la Letra·ns enseigna;
-Escoutatz!-
malaventura·us en veigna
si tuich no vos en gardatz!

Si de dona prens lectura
suspendràs l’assignatura,
com ensenya l’Escriptura
-Escolteu!-
Us vindrà malaventura
si d’elles no us en guardeu!

Marcabrú, fills Marcabruna,
fo engenratz en tal luna
qu’el sap d’Amor cum degruna,
-Escoutatz!-
quez znc non amet neguna
ni d’autra non fo amatz.

 Marcabru de Marcabruna
va ser engendrat en tal lluna
que sap Amor com s’esgruna.
-Escolteu!-
Mai no l’estimà ninguna
ni tampoc no va ser amat.


 (trad. Salvador Giralt)