dilluns, 29 de setembre del 2008

Premi Punyal de Vic

L'Associació Cultural i Recreativa Amics de la Migdiada
convoca per primera vegada el premi literari
Punyal de Vic
que es regirà per les bases següents:

1- Podran optar al premi obres de qualsevol gènere literari i escrites en llengua catalana sempre que siguin prou extenses per a constituir un volum de distribució normal a les llibreries.
2- Els originals, en un únic exemplar degudament enquadernat i mecanografiat a doble espai, s'han de lliurar a C/ Rambla Davallades 19 2º C, Vic, abans del dia 15 d'octubre.
3- Els treballs s'han de presentar amb pseudònim i han d'anar acompanyats d'un sobre tancat amb les dades personals del participant (nom, cognoms, adreça i telèfon). A l'exterior d'aquest sobre hi han de figurar el títol del treball i el pseudònim de l'autor.
4- El premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora per Emboscall Editorial i la imposició a l'autor d'una medalla de color daurat amb bandereta i inscripció commemorativa de l'esdeveniment.
5- El jurat, que estarà format per persones de reconeguda solvència en el món de les nostres lletres, deliberarà en el transcurs d'un sopar i seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor de Salvador Giralt i el seu treball Romanço de l'Ambròs i del seu tros.
6- La composició del jurat es donarà a conèixer oportunament.
7- L'import del sopar anirà a càrrec del guanyador del premi.
8- El premi en cap cas no podrà ser compartit ni declarat desert.
9- El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer el divendres 7 de novembre a les 9 del vespre, a la sala modernista del Casino de Vic (C/ Verdaguer 5), en un acte literari on es farà la presentació pública de l'edició del llibre premiat.
10- La presentació dels originals pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.