dimarts, 20 d’agost del 2019

La resposta d'en Gauceran a Guillem de Berguedà. Señer Guillem, lo pes que dit m'aves


En Gauceran va resoldre l'enigma de Guillem de Berguedà sense gaires entrebancs i aviat li va donar resposta. Un resposta, per cert, potser encara més enigmàtica que la pregunta que havia de respondre.


Senyor Guillem, lo pes que dit m’aves
gint portaray si·l pusch ferm abrçar,
i enquer grieu mort me playra sufertar,
pus defallints sobre lo pes caygues;

Senyor Guillem, el pes que dit haveu
el portaré si el puc ferm abraçar,
i la greu mort em plaurà suportar
si defallit sobre aquest pes caigués;

vos serets gay s’est llop llenga·us mordes,
ieu si mon cor ab son arrap m’arranch;
son bell clapat ha fayt catiu de franch,
a vos assats, y assats a mi demes.

sereu content si el llop us mossegués, (la llengua)
jo si del cor amb un arrap l’arranc;
el bell clapat fa captiu l’home franc,
a vos del tot, i en canvi a mi m'ha omés.

(trad. Salvador Giralt)

diumenge, 18 d’agost del 2019

En Galceran, gardats cal es lo pes. Un enigma de Guillem de BerguedàAquest enigma de Guillem de Berguedà no és ben bé un encreuat. El publico perquè entre alguns associats està generant una certa polèmica. A veure com el veieu:


En Gauseran, gardats cal es lo pes
que porti eu ses poder lo tocar;
pausar no·m play, vull e no pusc portar,
e si·l me lony, cert suy que mes me pes.

En Galceran, digueu quin és el pes
que porto amb mi sen’s poder-lo tocar;
perdre’l no em plau, vull i no el puc portar;
i si ell és lluny, certament pesa més.

Lop es nomnat lo pes, e lop no es:
mas ço que·l fech clapat de negre y blanch,
deseig eu mays, qu’es fach de carn e sanch,
qu’eu desigants pendre fuy primer pres.

Al pes li diuen llop, i llop no és:
allò que el fa clapat de negre i blanc
desitjo més —que és fet de carn i sang—,
ja que, desitjant prendre, vaig ésser primer pres.

(trad. Salvador Giralt)