dissabte, 25 d’octubre de 2008

ACTA DEL JURAT DEL I PREMI PUNYAL DE VIC

Reunits els membres del jurat:
Imma Casasses (presidenta), Pep Rosanes Creus, Josep Casadesús, Josep Manel Ferrer Moreno, Anna Maria Espachs, i Jesús Aumatell, es procedeix a examinar les obres rebudes que resulten ser una de sola, en un sobre tancat que inclou una plica també tancada amb el sobrenom de Hans Castorp. Aquesta obra es diu "Romanço de l'Ambròs i del seu tros". Després d'una rigorosa anàlisi, el jurat ha conclòs que l'obra presentada i l'obra de Salvador Giralt (que tal i com consta a les Bases ha de guanyar el premi) son idèntiques. S'ha decidit deixar en suspens el veredicte fins el dia que s'obri la plica (o sia, el dia del lliurament del premi); el jurat confia que el nom que figura dins de la plica sigui el de Salvador Giralt. En cas contrari es rebutjarà la plica i es procedirà a proclamar el guanyador.

El jurat

Vic, 24 d'octubre de 2008