dilluns, 5 de gener de 2009

Encara una nadala

Us transcric aquesta nadala que ha enviat una veu anònima i que per cert em recorda molt una que es troba a "Cançons nadalenques del segle XV" aplegades per Josep Romeu i Figueres a can Barcino. Escolteu, escolteu...Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.

Moyses mi mandava no menjàs porcell,
ni de carn de truga ni peu de vedel;
venguda és la Verge ab son fil tan bel
Qui tot ho renogua ab novela ley

Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.

Moyses mi mandava no beguessa vi
si inhich no era, de vespre ni matí;
venguda la Verge, quins diu en axí:
que beguam de tot, sol que sia fi.

Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.

Moyses me mandava no menjassa peix,
si scata no havia, per negruna res;
venguda es la Verge que ens diu en aprés
que mengem de tot, sol que bon sabés

Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.

Moyses me mandava no menjassa carn,
si no és cacera per la fe d'Abram;
venguda és la verge qui.ns trenque.l liguam
Sols que grassa sie, prech-vos que n'ajam.

Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.

Moyses me mandava tenir lo sabbaç,
venguda és la Verge qui.n ha contrast,
e diu que.l sant diumenge sia ben guardat
E si.o complim a Jeshuchrist sirà grat.

Més mi mandava Moyses faser,
més mi mandava que no puix facer.