dilluns, 30 d’abril de 2012

El Monjo de Montaudon, un monjo joiós


Després de l'enuig, arriba el moment de l'esbarjo i el plaer. Veieu el nostre monjo en una situació no pas tan crispada com en el seu poema anterior:Molt mi platz deportz e gaieza,
condugz e donars e proeza,
e dona franca e corteza
e de respondre ben apreza,
e platz m'a ric home franqueza
e vas son enemic maleza.

Molt a mi em plau folga i riquesa,
menjars, presents, i ardidesa,
i dona franca i cortesa
que sap respondre amb finesa,
i em plau en home ric franquesa
i vers els enemics feresa.

E platz me hom que gen me sona
e qui de bon talan me dona,
e ricx hom quan no mi tensona;
e'm platz qui'm ditz be ni'm razona,
e dormir quan venta ni trona,
e gras salmos az ora nona.

I em plau qui em té per gran persona
i qui de bon talent em dóna,
i home ric que no em qüestiona;
i em plau qui de mi bé enraona,
i dormir fort quan venta i trona,
i gras salmó a l'hora nona.

E platz mi be lai en estiu
que'm sojorn a font o a riu,
e'ill prat son vert e'l flors reviu
e li auzelhet chanton piu
e m'amigua ve a celiu
e lo'y fauc una vets de briu.

I em plau quan arriba l'estiu
de reposar en font o riu,
els prats són verds, la flor reviu,
els ocellets canten piu-piu,
i ve l'amiga de furtiu
i ens abracem en lloc ombriu.

E platz mi be qui m'aculhia,
e quan gaire no'n truep fadia;
e platz mi solatz de m'amia,
baizars, e mais si lo'i fazia;
e si mos enemicx perdia
mi platz, e plus s'ieu lo'i tolia.

I em plau el qui el portal m'obria,
i quan sóc lluny de letargia;
i em plau l'esbarjo amb l'aimia,
besars, i allò que li faria;
i si el meu enemic rebia
em plau, i més si jo el colpia.

E plazon mi be companho,
cant entre mos enemicx so
et auze be dir ma razo
et ill l'escouton a bando.

I em plauen els bons companyons,
quan entre els meus enemics som,
i sentir dir bones raons
del monjo laic de Montaudon.


3 comentaris:

Franz ha dit...

President, ara us dediqueu a la literatura? Veig molta activitat.
No havieu dit que només era un esplai per anar entrant en el son?

el President ha dit...

Sí en el son, i després en el somni...

Franz ha dit...

El somni? Quin somni?