diumenge, 19 de gener de 2014

Revé por l'hiver. Un poema d'Arthur RimbaudEl viatge és llarg. Aquí teniu un poema de Rimbaud, molt adequat a la nostra estació actual, la primera de l'any.

REVÉ POR L'HIVER

Somni d'hivern

A *** Elle


L'hivern, nous irons dans un petit wagon rose
Avec des coussins bleus.
Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose
Dans chaque coin moelleux.

A l'hivern, anirem en un petit vagó rosa
amb alguns coixins blaus.
Estarem bé. Un niu de besos folls reposa
en els racons suaus.

Tu fermeras l'oeil, pour ne point voir, par la glace,
Grimacer les ombres des soirs,
Ces monstruosités hargneuses, populace
De démons noirs et loups noirs.

Tu tancaràs els ulls per no veure, pel vidre,
fer riotes les ombres del capvespre,
monstruositats que grunyen, una xusma
de llops i de dimonis negres.

Puis tu te sentiras la joue égratignée...
Un petit basier, comme une folle araignée,
Te courra par le cou...

Després et sentiràs la galta esgarrapada...,
un petit bes, com una folla aranya,
et correrà pel coll...

Et tu me diras: “Cherche!” en inclinant la tête,
-Et nous prendons du temps à trouver cette bête
-Qui voyage beaucoup...

Llavors tu diràs: "Cerca!", inclinaràs la testa,
i ens prendrem molt de temps a trobar la bestiola
de viatge inquiet.


En wagon, le 7 octubre 70

(adaptació, Salvador Giralt)