dimarts, 20 d’agost de 2019

La resposta d'en Gauceran a Guillem de Berguedà. Señer Guillem, lo pes que dit m'aves


En Gauceran va resoldre l'enigma de Guillem de Berguedà sense gaires entrebancs i aviat li va donar resposta. Un resposta, per cert, potser encara més enigmàtica que la pregunta que havia de respondre.


Senyor Guillem, lo pes que dit m’aves
gint portaray si·l pusch ferm abrçar,
i enquer grieu mort me playra sufertar,
pus defallints sobre lo pes caygues;

Senyor Guillem, el pes que dit haveu
el portaré si el puc ferm abraçar,
i la greu mort em plaurà suportar
si defallit sobre aquest pes caigués;

vos serets gay s’est llop llenga·us mordes,
ieu si mon cor ab son arrap m’arranch;
son bell clapat ha fayt catiu de franch,
a vos assats, y assats a mi demes.

sereu content si el llop us mossegués, (la llengua)
jo si del cor amb un arrap l’arranc;
el bell clapat fa captiu l’home franc,
a vos del tot, i en canvi a mi m'ha omés.

(trad. Salvador Giralt)